Handlingsplan

  • Hjemmesiden www.sportsdykning.dk, at siden er teknisk velfungerende
  • Videreudvikling af relevante moduler til www.sportsdykning.dk samt udvalgs site
  • Sparring til udvalgs hjemmesider under www.sportsdykning.dk
  • Sociale medier, facebook.com og twitter.com