Handlingsplan

Kommunikationsudvalget har i en årrække lagt stille, pga manglende formand og ingen medlemmer. I foråret 2014, blev der indsat en ny formand. Ansvaret for Dansk Sportsdykker Forbund hjemmeside(r) og sociale medier, blev i den forbindelse placeret i kommunikationsudvalget.

Kommunikationsudvalget består af nedenstående og deres arbejdsområder

 • Ole Aggerholm, Formand
 • Marianne Vejsnæs, Sociale medier
 • Claus Nielsen, hjemmeside

Der er for nærværende ingen planer om, at udvide med flere medlemmer.

Redaktionen/sportsdykkeren er organisatorisk formelt underlagt kommunikationsudvalget, men i praksis er redaktionen selvkørende, med egen kontakt til bestyrelsen. Det er kommunikationsudvalgets indstilling, at denne model fortsat skal være gældende.

Formanden for kommunikationsudvalget har i løbet af 2014, overvejet strukturen og arbejdsopgaver for kommunikationsudvalget, og de består fremadrettet af:

 • Hjemmesiden www.sportsdykning.dk, at siden er teknisk velfungerende
 • Videreudvikling af relevante moduler til www.sportsdykning.dk samt udvalgs site
 • Sparring til udvalgs hjemmesider under www.sportsdykning.dk
 • Sociale medier, facebook.com og twitter.com

I forbindelse med, at den nye hjemmeside blev lanceret i april 2014, blev der etableret en drift organisation / web ansvarlig gruppe. For hvert område på hjemmesiden er der en eller flere der har ansvaret for vedligehold af indhold. Denne struktur er særdeles velfungerende, og de fleste udvalg er meget aktive til at vedligeholde deres sider, og nyhedsstrømmen på udvalgssider har været stigende. Specielt skal fremhæves sportsdykkeren, uv-jagt og teknisk udvalg.

Der henvises i øvrigt til web ansvarlig siden på: http://kommunikation.sportsdykning.dk/hjemmeside/web-ansvarlig/

Nyheder fra Dansk Sportsdykker Forbund er et meget forsømt område, og vil været et indsats område i 2015, at finde en form, hvor sekretariatets nyheder bliver publiceret på webben.

I 2015 vil der blive taget fat på de næste store udviklings områder på web, disse er beskrevet nedenfor.

 • E-mail nyheds breve
 • Kursus, seminar, stævne tilmeldings system
 • Medlemsregistrering og redigering af klubber og medlemmer
 • Redigering af medlems egne stamdata
 • Flytning af de sidste TU funktioner fra gammel web
 • Løbende udvikling